sag19

Laga eventyr ved bruk av kunstig intelligens 

Fjerde trinn har jobba med tema eventyr, me har lest eventyr, snakka om eventyrsjanger og skrive eigne eventyr. Heile klassen laga eit  eventyr i lag der me brukte kunstig intelligens, dette var nytt, spennande og gøy. Neste trinn er å lage ein animasjonsfilm. Fortsetting følger….

Tekst & foto: Laila Gjøsæter