Laga eventyr ved bruk av kunstig intelligens 

Fjerde trinn har jobba med tema eventyr, me har lest eventyr, snakka om eventyrsjanger og skrive eigne eventyr. Heile klassen laga eit  eventyr i lag der me brukte kunstig intelligens, dette var nytt, spennande og gøy. Neste trinn er å lage ein animasjonsfilm. Fortsetting følger….

Tekst & foto: Laila Gjøsæter