sag22Skulen vår!

Kunst & handverk i skogen

Studentane i 1. klasse har dei siste 3 vekene hatt eit K&H-prosjekt ute i skogen. Elevane har samla mose og pinnar som dei har spikka og laga mini-lavvoar av.


Tekst & foto: Jenny Sætre Skjønberg