Konfirmasjon

Oversikt over konfirmasjonar ved Sagvåg skule

Det vert alltid teke atterhald om at Handballfestivalen leiger skulen i pinsehelga!
2023
Cathrine Aastrøm Olsen  (Ting 23/3-22) Dato 6. mai 2023 
Handballfestival har skulen 26-27-28-29.mai!
2024
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 18.-19.-20.mai 2024
Maria Macsik Titland (Tinga 12/6-13) Dato: 11.-12.mai -24
Irene Vinje (Marius) (søkt 9/5-15) Dato: 11.-12.mai -24
Haldis Koløen Furevik (tinga 28/3-21) Dato: 27/4-24
Lene T Almås (tinga 30/3-23)
Ingrid K Misje (tinga 4/5-23)
2025
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 7.-8.-9.juni 2025
Ailinn Spissøy (tinga 17/1-18)
Chathrine Folgerø – Sina (Tinga 19/3-18)
Lene T Almås (tinga 8/5-23)
 2026
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 23.-24.-25.mai 2026
Ingrid Digernes (Tinga 27/1-21)
Ingrid K Misje (Tinga 4/5-23)
2027
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 15.-16.-17.mai 2027
Cathrine Aastrøm Olsen  (Ting 1/5-23)
2028
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 3.-4.-5.juni 2028
Ingrid K Misje (tinga 4/5-23)
2029
Arkivsida: https://arkiv.sagvagskule.no/konfirmasjon.htm