Konfirmasjon

Oversikt over konfirmasjonar ved Sagvåg skule

Det vert alltid teke atterhald om at Handballfestivalen leiger skulen i pinsehelga!
2023
Cathrine Aastrøm Olsen  (Ting 23/3-22) Dato 6. mai 2023 
Handballfestival har skulen 26-27-28-29.mai!
2024
Maria Macsik Titland (Tinga 12/6-13) Dato: 13.april -24
Haldis Koløen Furevik (tinga 28/3-21) Dato: 27/4-24
Ingrid K Misje (tinga 4/5-23). Dato: 5. mai
Irene Vinje (Marius) (tinga 9/5-15) Dato: 11.-12.mai -24
Erlend ynskja dato 11.-12. mai (tinga 29/11-23)-> i kø
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 18.-19.-20.mai 2024
2025
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 7.-8.-9.juni 2025
Ailinn Spissøy (tinga 17/1-18)
Chathrine Folgerø – Sina (Tinga 19/3-18)
Lene T Almås (tinga 8/5-23)
 2026
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 23.-24.-25.mai 2026
Ingrid Digernes (Tinga 27/1-21)
Ingrid K Misje (Tinga 4/5-23)
Hanne Hansen Arnevik (Isak) tinga 14/5-24
2027
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 15.-16.-17.mai 2027
Liljan VW (Tinga mai 2015)
Cathrine Aastrøm Olsen  (Ting 1/5-23)
2028
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 3.-4.-5.juni 2028
Ingrid K Misje (tinga 4/5-23)
2029
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 20.-21. 22.mai 2029
Liljan VW (Tinga mai 2015)
2030
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 8.-9.10.juni 2030
2031
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 31.mai-1.-2.juni 2031
2032
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 15.-16.17.mai 2032
Vilje Antonesen Instanes (bestilt 15/7-23)
2033
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 4.-5.-6.juni 2033
Jens og Eira -> Ingelin Ida Marie Petterteig (tinga 15/6-23)
2034
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 27.-28.-29. mai 2034
Odin Antonesen Instanes -> Marte Antonesen (Tinga 13/8-23)
2035
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 12.-13.-14.mai 2035
Konfirnasjon 2035,Leander Borado Utslottøy
Mvh Cato Utslottøy (Tinga 17/9-23)
2036
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 31.mai-1.-2. juni 2036
2037
Handballfestival har skulen Pinsehelga! Dato: 23.-24.-25. mai 2037
Ylva -> Ingelin Ida Marie Petterteig (tinga 15/6-23)
Arkivsida: https://arkiv.sagvagskule.no/konfirmasjon.htm