sag20Skulen vår!Uteskule

Kon-Tiki

4.klasse har jobba ei stund med å bygga flåtebåtar à la Kontiki.
Me henta greiner ute, tok av blada og kutta opp i ca like store lengder. Me har berre brukt hyssing for å festa dei saman.
Det var faktisk ganske vanskeleg og me er ikkje heilt i mål med prosjektet.
Det blir nok eit lite heimeprosjekt for nokon i sommarferien.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas