sag19Skulen vår!

Hypotesar og forsøk i 5.klasse.

For å bli ein god forskar, må ein vere nysgjerrig og oppteken av å finne svar på ting ein lurar på. Ein viktig del av dette er å tenke ut kva som kan skje i eit forsøk, og lage ei mogleg forklaring på kvifor ein trur det vil skje. Kva trur du skjer på desse bileta?

Tekst & foto: Ingeborg Toft Nerland