ReinhaldSkulen vår!

Gullande reint

Medan elevane er ute i naturen på friluftsdagar tenkjer Aslaug på skulestart i august. I dag var det rommet som 7.klasse skal ha som vart tømt og golva vart polerte med high-speed-maskinen. No er rommet godt som nytt og klart til skulestart til hausten.