sag22Skulen vår!

Glimt frå aktivitetar i 1. klasse

Me har hatt to flotte dagar med uteskule. Måndag målte me vatn med litermål. Vatnet frakta me til ei anna bøtte ved å bruke svamp. Det var stor aktivitet og mange våte ungar. På dei andre måndagsstasjonane leika me med båtar, og rekna. Tysdag var klassen nede i gangstien og laga barkebåtar. 
Tekst: Anne Elisabeth Trevland Foto: Anne Elisabeth Trevland & Jenny Sætre Skjønberg