sag19Skulen vår!

Kor stor er ein kvadratcentimeter og ein kvadratmeter?

Elevane har laga kvadratcentimeter, som blei til mange ulike figurar. No skal me etter kvart presentere dei og finne ut kor stort flateinnhaldet er. 4. klasse har også undersøkt kor mange elevar det er plass til i 1m. Deretter skulle dei finne ut kor mange det var plass til i 2m. Det var eit godt samarbeid. 

Tekst & foto: Åshild Giving

[gallery_p_gallery id=1]