sag19Skulen vår!

Fysisk aktiv læring (FAL). 

Tysdag hadde elevane praktisk matematikk i amfiet og gymsalen. Me lånte dei flotte fargerike putene i amfiet og laga reknestykke med divisjon og multiplikasjon. Elevane var aktive og engasjert. 
tekst: Laila Gjøsæter Foto: Lars Bakka