sag23Skulen vår!

Sagvåg maritime FUS barnehage på besøk

Tysdag var alle borna som tek til på ulike skular til hausten på skulebesøk til oss. Borna oppdaga raskt at det ikkje er så stor forskjell på skule og barnehage.

Tekst & foto: Lars Bakka