sag22Skulen vår!Skulestart

Første skuledag

Endeleg var me tilbake til skulen. Det vart ein varm seinsommardag der ordførar Gaute Epland tok imot 1. klassingane. Etter det var heile skulen samla i amfiet til felle skulestart. Her er nokre bilete frå den aller første timen av det nye skuleåret.

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig & Lars Bakka