Første skuledag

Endeleg kunne me ynskja alle elevane hjarteleg velkommen til nytt skuleår. Første klasse vart ynskja velkommen av ordførar Gaute Epland. Etter det var det tid for velkomst i amfiet for heile skulen.

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig & Lars Bakka