Skulen vår!Skulestart

Første skuledag

Endeleg kunne me ynskja alle elevane hjarteleg velkommen til nytt skuleår. Første klasse vart ynskja velkommen av ordførar Gaute Epland. Etter det var det tid for velkomst i amfiet for heile skulen.

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig & Lars Bakka