sag23Skulen vår!

Foreldremøte for 1. klasse

I kveld var det temamøte med tittelen: “Ditt barn i samhandling med andre” . Det var Einingsleiar for førebyggjande tenester, Birthe Blokhus, som hadde kurset for foreldra. Her er nokre av spørsmåla som vart drøfta.

Tekst: Lars Bakka Foto: Laila Gjøsæter

  1. Kva behov får barnet ditt dekkja ved skjermbruk og kan noko av det verta dekkja på anna vis? ​
  2. Korleis kan me involvere oss i barna si skjermbruk? ​
  3. Kjipe og kjærlege foreldre – Kva er gode rammer for skjermbruk og korleis lagar me gode rammer for skjermbruk? ​
  4. Korleis kan me som foreldre leggje til rette for eit godt klassemiljø på og utanfor skulen? ​
  5. Kva felles reglar kan me ha for bruk av skjerm i klassen/på trinnet vårt?