Skulen vår!

Fleire møte

I kveld har det vore møte i FAU (foreldra sitt arbeidsmiljøutvsl), SU (Samarbeidsutvalet) og SMU (skulemiljøutvalet).

Referata kjem når dei er klare.