sag20Skulen vår!

Fitjar vidaregåande skule

3.klasse har 2 elevar frå Fitjar vidaregåande skule som går på barne og ungdom 2.året i praksis nokre veker framover.
I dag hadde dei fått i oppgåve å laga ein uteaktivitet. Dei laga ein kjekk uterebus som tok utgangspunkt i fleire av læringsmåla våre denne veka. 3.klasse likte rebusen og oppgåvene godt !

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas