sag17Skulen vår!

Fine ord

Det nærmar seg slutten av oppdrag barneskule for 7.klasse! Me kjenner kvarandre godt, og i førre veke tok me oss ekstra god tid til å fortelle kvarandre kva me likar med kvarandre.
Alle fekk mange fine ord frå kvarandre på papptallerken på ryggen. Kjekt å lese etterpå!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje