FAU

FAU 2023/24

Refetat frå møte i FAU 5. mars 2024 kl 18.00-19.00

Sak 1: 17. mai

17. mai-feiringa ved Nysæter ungdomsskule blir utsett til neste år grunna mangel på midlar til å kjøpe inn beskyttelsesdekke for gymsalen. Det vil bli feiring på Sagvåg skule som vanleg dette året

Sak 2: Ny skulestruktur.

 FAU vart presenterte for forslaga frå Stord kommune angåande ny skulestruktur. Dersom Litlabø skule blir lagt ned, kjem Sagvåg skule til å ta imot 17 barn. Tjødnalio skule kan ta imot 72 barn.

Vi i FAU ser det som svært positivt å ha tre barneskular i nærområdet som er knytte til ungdomsskulen. Vi er bekymra for oppvekstvilkåra for dei barna som må flytte. Dersom barna på Litlabø skule må flyttast, er vi bekymra for at dette vil ha konsekvensar for mobbing også på ungdomsskulen på sikt grunna meir utfordrande oppvekstmiljø. Det er allereie høge mobbetal på Nysæter, og barna treng trygge rammer.

Dette seier FAU om eventuell nedlegging av Litlabø skule:

 • Vedtak frå Fau Sagvåg skule:
  • Vi oppmodar kommunen om å ikkje ta forhasta avgjerdar og oppmodar om at det vert tenkt langsiktig og teke omsyn til konsekvensane det har for dei barna som må flytte. Dette er ein trist situasjon. Dersom det blir nedlegging vil vi ved Sagvåg skule sjølvsagt ta imot dei 17 barna frå Litlabø skule med opne armar.

Skrivar John Bathgate

Saker og referat frå møtet i FAU 8. november 2023 kl 18.00-19.00

Vedtak i FAU:

 • Framlegg til budsjett 2024: Det er bra at oppvekstsektoren vert skjerma for kutt i framlegget til budsjett. FAU er likevel uroleg for at budsjettframlegget ikkje er regulert for prisvekst. Dette fører i realiteten til eit reelt kutt.
 • FAU er uroleg for at eit eventuelt fritt skuleval kan føra til at familiar vil søkje seg bort frå skulen dei soknar. Dette kan bli forsterka av ein eventuell skulestrukturdebatt då dette kan føra til uvisse om framtida tilden aktuelle skulen.

Sak 1
Konstituering og val

FAU 2023/24
Leiar (2 år)Anne Grete Vassnes
Nestleiar Bjørn Inge Hermansen
SkrivarMari Nerhus
KasserarTor Helge Valvatne
Leiar 17. mai-komiteen (6.kl)Anne Grete Vassnes
Kommunalt foreldreutval (KFU) med varaJohn Bathgate
(Tabita S Risnes)
SMU-representant 1 med varaLine Bjordal Lyrén
(John Bathgate)
SMU-representant 2 med varaBjørn Inge Hermansen
(Mari Nerhus)

Sak 2
Orientering om Sagvåg skule skuleåret 2023/24 v/ rektor

 • Rektor orienterte om Leksebevisst skule, vedlikehald av Sagvåg skule, ny nettside og andre felles tiltak i Stordskulen.

Sak 3
Vipps: Fau-styret.

 • Egil tek kontakt med leiar og nestleiar i FAU om dette

Sak 4
Orientering om rekneskapen 2023 og framlegg til budsjett 2024

 • Sagvåg skule klarer ikkje heilt å halde budsjettrammene 2023. Mange andre skular er i den samme situasjonen
 • Uttale frå FAU om framlegg til budsjett 2024:
 • FAU ved Sagvåg skule uttaler at dette Er bra at oppvekstsektoren vert skjerma for kutt i framlegget til budsjett. FAU er likevel uroleg for at budsjettframlegget ikkje er regulert for prisvekst. Dette fører i realiteten til eit reelt kutt.

Sak 5
Orientering om avisoppslag om fritt skuleval

 • FAU er uroleg for at eit eventuelt fritt skuleval kan føra til at familiar vil søkje seg bort frå skulen dei soknar. Dette kan bli forsterka av ein eventuell skulestrukturdebatt då dette kan føra til uvisse om framtida tilden aktuelle skulen.

Sak 6
Gjennomgang av saker frå FAU 2022/23

Sak 7
Informasjon om 17. mai 2024 v/ Bjørn Inge Hermansen og Anne Grete Vassnes

 • Det er samarbeid mellom Sagvåg forum og dei tre barneskulane om 17.mai-arrangemanget 2024. Det vert endeleg bestemt om arrangemanget vert gjennomført på Nysæter ungdomsskule i midten av februar 2024

Sak 8
Ymse saker frå FAU:

FAU understreka at dei er nøgde med tilbodet om leksebevisst skule som fører til at elevane har utvida skuledag med tid til å gjera leksene i skuletida.

Ref. Mari Nerhus

SFO  
1. Line Bjordal Lyrèn (Er med i SMU og SU, ikkje FAU)
2. Vara Hanne Almås, vara for nr, 1
2022/23
1.kl sag23
1. Tabita Scholz Risnes Klasserepresentant i FAU
2. Reidun Leknessund Vara nr 1
3. Marianne Leth Lups Vara nr 2
4. Vara nr 3
2023/25
2.kl sag22
1. Maria Macsik Titland  (FAU, SMU og SU)
2. Marianne Leth Lups
3. Lene Bakken
4. Wenche Evensen Risnes
2022/24
3.kl sag21
1.Mari Nerhus (FAU, SMU og SU)
2. Ørjan Turøy, vara for nr 1
2. Marianne Lupus, vara for nr 2
3.  Gjertrud Kibskard, vara for nr 3
2021/23
4.kl sag20
1. John Bathgate  (FAU, SMU og SU)
2. Cathrine Folgerø , vara for nr, 1
3. Kjell Nøtland, vara for nr. 2 
4. Inger-Helene Lillebø, vara for nr. 3
2022/24
5.kl sag19
1.Kjersti / Tor Helge Valvatne  (FAU, SMU og SU)
2.Ingunn T Johanesen, vara for nr, 1
3. Jan Roar Hovland, vara for nr. 2 
4. Anette Salamonsen, vara for nr. 3
2023/25
6.kl sag18
1. Anne-Grethe Vassnes  (FAU, SMU og SU)
2. Crystal Christofferson, vara for nr, 1
3. Reidun Leknesund, vara for nr. 2 
4. Jane Marie Romfog, vara for nr. 3
2022/24
7.kl sag17
1. Bjørn Inge Hermansen   (FAU, SMU og SU)
2. Marianne Luos, vara for nr, 1
3. Nora Elisabet Hansen ,  vara for nr. 2 
4. Wenche Risnes vara for nr. 3

2023/24

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *