FAU 2022/23 (med referat)

SFO  
1. Elin Melkevik Dahle  SMU og SU (Ikkje FAU)
2. Anna Niklaisen, vara for nr, 1
2022/23
1.kl sag22
1. Maria Macsik Titland  (FAU, SMU og SU)
2. Marianne Leth Lups
3. Lene Bakken
4. Wenche Evensen Risnes
2022/24
2.kl sag21
1.Susanne Aarskog Nesse (FAU, SMU og SU)
2. Anita Kvarven, vara for nr, 1
3.  Marianne Lups, vara for nr. 2 
4. Mari Skram, vara for nr. 3
2021/23
3.kl sag20
1. John Bathgate  (FAU, SMU og SU)
2. Cathrine Folgerø , vara for nr, 1
3. Kjell Nøtland, vara for nr. 2 
4. Inger-Helene Lillebø, vara for nr. 3
2022/24
4.kl sag19
1.Anette S. Salomonsen  (FAU, SMU og SU)
2. Jarn Roar Hovlandvara for nr, 1
3. Øjan Turøy, vara for nr. 2 
4. Robert Helland, vara for nr. 3
2021/23
5.kl sag18
1. Anne-Grethe Vassnes  (FAU, SMU og SU)
2. Crystal Christofferson, vara for nr, 1
3. Reidun Leknesund, vara for nr. 2 
4. Jane Marie Romfog, vara for nr. 3
2022/24
6.kl sag17
1. Lise Klementsen   (FAU, SMU og SU)
2. Heidi Scholz, vara for nr, 1
3. Hanne Risnes ,  vara for nr. 2 
4. Wenche Risnes vara for nr. 3
2021/23
7.kl sag16
1. Tom Martin Hahtokari  (FAU, SMU og SU)
2. Svenn Cato Hansen  vara for nr, 1
3. Ragnhild Pedersen vara for nr. 2 
4. Knut Risnes  vara for nr. 3
2022/23

Referat FAU møte 22.11. 2022 kl 18.00-19.00
Tilstades: Maria Macsik Titland (1. klasse), Susanne Aarskog (2. klasse), John Bathgate
(3. klasse), Anne-Grethe Vassnes (5. klasse), Heidi Scholz (6. klasse), og Tom Martin
Hahtokari

Saker:
Sak 1
Val
SMU Skole miljø utval: Leiar Tom Martin Hahtokari
Vara Susanne Aarskog

mai leder: Lise Klementsen (6. klasse)

Skrivar : John Bathgate

Kasserar: Anne-Grethe Vassnes

Sak 2
Ass rektor Egil Petterteig hjalp FAU med å etablera nytt styre for Vipps-FAU

Sak 3
Informasjon frå rektor om Open dag 2022: Det kom inn heile kr55.000,- til
organisasjonen «Leger utan grenser.» (TV-aksjonen 2022)

Sak 4
Skuleruta 2023-2024: Fau hadde ingen innvendingar til den nye skuleruta

Sak 5
17.mai
Vi bestiller frysebokser frå Hennig Olsen framover. Det skal bare være Hennig Olsen is
opp i disse boksen, ingen andre is-merker.

Ymse:
Fau medlemmene er svært nøgde med skulen. Me set stor pris på at rektoren tek imot
elvene om morgen på uteplassen.

Ref. Sagvåg skule 22. november 2022
John Bathgate

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *