sag17Siste skuledagSkulen vår!

Farvel til barneskulen

I dag var det avslutning for heile skulen, men det er alltid ekstra spesielt for elevane i 7. klasse som ikkje kjem tilbake til oss i august. For oss vaksne er det rart at det allereie har gått sju år sidan me tok imot elevane då dei tok til i 1. klasse

Tekst. Lars Bakka Foto: Ingrid Kvernenes Misje