sag21Skulen vår!

FAL-aktivitetar!

Kvar torsdag har 2. klasse stasjonsarbeid der fysisk aktiv læring er fast innslag. Denne gongen jobba me med rim og stavingar. Elevane var aktive og samarbeidde godt😊

Tekst & foto: Hildegunn Sæbø Heimro