sag19Skulen vår!

Ekstra badevakt

Det er aldri kjekt å ikkje kan vera med i symjeopplæringa, men det kan bli litt kjekkare når ein får lov til å vera ekstra badevakt med full oversikt med åtte kamera i Nysæterbassenget.🏊‍♂️

Foto: Beate M Føyen