sag17Skulen vår!

Einsemd

7.klassar pratar om einsemd. Kva kan me gjera om me føler oss aleine, og kva kan me gjera for at andre ikkje skal føle seg aleine. Me må i alle fall akseptera og respekters kvarandre, og me må få lov å vera den me er! Og så må me prata fint til andre!

Tekst & foto: Ingrid Kvernenes Misje