sag19Skulen vår!

«Eg vil gjera detta i friminuttet!»

Kjempeflinke elevar har luka, kosta, raka og rydda rundt skuleplassen. Mange synes at det var kjekt arbeid og ville gjerna fortsetja med det i friminutta.

For håpa at dei heima kan dra nytta av slik arbeidsinnsats fremover 🙂

Tekst & foto: Ingeborg Toft Nerland