Skulen vår!Tilbakeblikk

Draumen om ny skule

Laurdag 20. november 1999 var elevar og foreldre med på tur i skogen for å sjå området der det var plan om å bygga ny skule i Sagvåg. Det skulle gå endå sju år får me kunne flytta inn i den nye Sagvåg skule, og området me vitja ligg endå urørt like over området der skulen ligg i dag.

Tekst & foto: Lars Bakka