Skulen vår!

Dialogmøte

I dag har det vore dialogmøte med leiinga i Stordskulen og oss ved Sagvåg skule. Dette er eit årleg møte der me vurderer skuledrifta med fokus på pedagogisk utvikling og kvalitet i arbeidet vårt knytt til det administrative arbeidet.

Tekst & foto: Lars Bakka