sag17sag22Skulen vår!

Den tredje adventsamlinga

Lucia med 1. klasse og flott song frå 6. klasse var innhaldet i adventsamlinga denne fredagen. Det var mange flinke elevar på scenen og god julestemning. Det er kjekt at så mange tek seg tid til å vera med på samlinga.

Tekst & foto: Lars Bakka