sag19Skulen vår!

Den indre klokka 🕥

I 5. Klasse har me om klokka i matematikk. På en stasjon fekk elevane teste korleis det sto til med den indre klokka. Dei skulle sjå kor nærme dei kom 1 minutt uten å sjå på klokka. Dei skulle også prøve å gjøre ulike aktiviteter i par på nøyaktig samme tid, utan å vite tida. Mange kom veldig nærme, men ingen var så nøyaktige som Oda og Hanna Marie som etter tur løp rundt pyramiden på nøyaktig 7,97 sekunder begge to.

Tekst & foto: Ingelin Ida Marie Petterteig