Skulen vår!Skulestart

Dagen før dagen 🚌🏫📚✏️💻

I dag har alle dei tilsette gjort alt klart for skulestart i morgon tidleg. Sfo er open frå kl 06.45 og skuledagen tek til kl 08.30 for alle elevane. Lærarane har ikkje berre planlagt det nye skuleåret, dei har også rydda og gjort heile skulen klar til første skuledag. Her er nokre stemningsbilete frå Sagvåg skule etter at alt var gjort klart onsdag ettermiddag.