BU-møte

Barne – og ungdomsarbeidarmøte 2023 (Vår) tysdagar kl 12.40-13.10 
JanuarOppstartTematidFørebuing
3 (v1) Ymse planar våren 2023:
– Halvårsplan undervisning
– Vekeoppdrag
– Tysdagsmøta
– Temaplan
– Kompetanseløftet våren 2023
– FAL våren 2023
– m.m.
 
10(v2)  
17(v3)  
24(v4)  
31(v5)  
FebruarOppstartTematidFørebuing
7 (v6)  
14 (v7)  
21 (v8)  
28(v9)Vinterferie
MarsOppstartTematidFørebuing
7(v10)  
14(v11)  
21 (v12)  
28 (v13)   
AprilOppstartTematidFørebuing
4 (v14) Påskeferie
5 (v15)   
18 (v16)   
25 (v17)   
MaiOppstartTematidFørebuing
2 (v18)   
9 (v19) 
16 (v20)   
23 (v21)   
30 (v22) Skuleåret 2023/24 Tilsettkabal & læremiddel / lærebøker m.m. 
JuniOppstartTematidFørebuing
6 (v23)   
13 (v24)   
20 (v25)