sag19Skulen vår!

BitBot

Det var veldig stort engasjement i 4. klasse då dei fekk programmere robotbilane.  Elevane kunne kode etter ein oppgåve eller finne ut av alt sjølv. Dei laga mønster ogla til lydar. Bilane lyste opp og køyrde i ulike retningar.  

Tekst & foto: Åshild Giving