Skulen vår!

Betre mobildekning

I vinterferien kjem Fagne til å montert ny mobilmast for Telia ved Sagvåg skule. Me får håpa at dette vil gje betre mobildekning både på Sagvåg skule, Nysæter ungdomsskule og alle andre privatpersonar og kommunale einingar i Sagvåg med mobilabonnement frå Telia.

Tekst & foto: Lars Bakka