sag23Skulen vår!

Besøk frå barnehagen

I dag var alle fem- og seks-åringane frå Sagvåg barnehage, avdeling Nysæter på bedriftsbesøk til skule. Nokre av dei skal bli elevar hos oss og nokre av dei skal ta til på Litlabø skule.
Tekst & foto: Lars Bakka