sag17sag18sag19

Besøk av lokalpolitikarar 

I dag hadde 5.-7.trinn besøke av lokale politikarar frå Stord kommune. Me starta med at kvart parti fekk 2 min til å kort presentera seg. Etterpå fekk elevane stille spørsmål til partia i plenum. Det vart fokus på saker som omhandla barn og ungdom, skulesaker og lokalmiljøet i Sagvåg. Veldig kjekt at så mange politikarar ville komme til oss på Sagvåg Skule! 

Tekst og bilete: Marianne og Ingelin