sag19Skulen vår!

Batterijakten i 4.klasse 

Batterijakten er ein skulekonkurranse som alle 4.klassingane i Norge kan vera med på. Det går ut på å samla inn brukte batteri til gjenvinning. I dei tre vekene med Batterijakta jobbar vi med ulike tema. Temaa er knytte opp mot kompetansemål i Samfunnsfag og Naturfag.

Tekst & foto: Ingeborg Toft Nerland