Ballbingen vert ny

I dag starta arbeidet med oppgradering av ballbingen vår. Bingen vil få nytt dekke, vegger og nett som skal hindra ballen å treffa bilane bak målet.

Tekst: Lars Bakka Foto: Aslaug Torget, Jon Eirik Kvalnes og Lars Bakka