Skulen vår!

Avslutning for Kjell

Kjell Ove Byrknes går no inn i den siste veka som lærar ved Sagvåg skule. Han har vore tilsett ved skulen vår heilt sidan 1990, og vert no pensjonist. Det vart både blomar og fin biletgåve frå kollegiet.

Elles vart både 50- og 60 åring feira :-).

Nokre bilete frå arbeiskvardagen til Kjell

Tekst: Lars Bakka  Foto Ingrid Kvernenes Misje & Lars Bakka