sag20

4.klasse på SIM besøk

4.klasse var heldige å bli invitert på besøk på SIM.
Me fekk både opplæring og omvisning. Me vart kjend med billa Simsim, makken Margot og bia Bio.
Til slutt hadde me eksamen.
Alle fekk bestått og diplom etterpå.
Ein viktig og lærerik dag på SIM.

Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas