Skulen vår!

25 år i Stord kommune

Me var ein heil gjeng frå Sagvåg skule som i dag var med på 25-årsmarkeringa. Frå vår skule var det Kari Myhre, Laila Gjøsæter, Ailinn Spissøy, Ingrid Digernes, Egil Petterteig og Lars Bakka.

Tekst: Lars Bakka Foto: Rune Pedersen & Ingrid Digernes (Ingrid er ikkje tilsett på skulen vår, men ho er vår helsesjukepleiar to dagar i veka.)