sag21sag22SjakkSkulen vår!

1. og 2. er gode venner

Elevane i 1. og 2. hadde speletime saman. Halvparten av elevane fekk sjakkurs hos Lene. Det såg ut som om det gjekk kjempefint. God konsentrasjon og interesserte elevar. Resten av elevane fekk velje mellom dei andre kjekke spela som me har på skulen. 
Tekst & foto: Anne Elisabeth Trevland