Vaksne ute O= Oppe ved pyramiden N= Nede ved ballnbingen S= Stien i skogen og rundt skulen