Utleigeplan Sagvåg skule
Fakta om utleige>> 
Konto:  1506.05.79064  eller Vipps: 514826

Bruk kalenderen under til å finna ledige tider for leige av skulen.
Du kan tinga leige ved å senda tekstmelding til:
  975 52 195
Lars Bakka