2013-14   2014/15   2015/16    2016/17  2017/18  2018/19  2019/20

Møtereferat i   Klikkbar FAL-plan haust 2020: vår 2021:

 

Tysdagsmøte  2021 (Vår)   
veke Jan Fellestid FAL
5 Oppstart Modul 3 opnar 4.januar
Planlegg undervisningsopplegg og gjennomfør sparring med to frå di Zoom
2 12 Nettmøte SEFAL Tysdag 12. kl 14.45-15.45 Sjå Canvas Zoom
3 19 Ikkje fellestid i dag:
Di innramming og gjennomføre sparring med kollega.
Gjennomføring opplegg med elevane dine veke 1-3
Periode med utprøving og refleksjon i eigen praksis veke 3-6
4 25 FAL: Felles team 1-7 kl 14.00-15.00 måndag 27/1
4 26 Arbeid med FAL på tysdagsmøtet (Modul 3)
4 29 Planleggingsdag,  kl 08:00-15:30 (1/2-fal-dag)

 

veke Feb   FAL
5 1   FAL: Felles team 1-7 kl 14.00-15.00 måndag 1/2
5 2   Arbeid med FAL på tysdagsmøtet (Modul 3)  
6 19   Val av fokusperson til dialogisk prosess veke 6
7 16   Gjennomføra dialogisk prosess veke 7-8
8 23   FAL

 

veke Mars    
9 2 Vinterferie
10 9   Måndag 8.mars innleveringsfrisk modul 3
Måndag 8.mars: Modul 4 opnar
11 16 Tysdagsmøtet 16/3 vert flytta til nettemøtet ondag! Nettmøte med SEFAL onsdag 17.mars kl 14.45-15.45 -sjå  Canvas Zoom
12 23   Ikkje obligatorisk fellesmøte.
FAL veke 11-15 :Di innramming og gjennomføre sparring med kollega.
Periode med utprøving og refleksjon i eigen praksis veke 11-15
13 30 Påskeferie

 

veke April    
14 6 Ikkje obligatorisk fellesmøte, men:
Innan måndag 3.mai må du ha gjennomgått det tre timar og fire minutt lange kurset om "Kompetanseløftet". Dette er viktig kurs med tanke på tematysdagen vår 3.mai. Då ynskjer eg at alle har med seg nokre tankar om dette temaet....Framtida for spesialundervisninga og samarbeid med PPT, StatPed og andre aktørar.
Sjå filmen her>>
15 13   Ikkje obligatorisk fellesmøte:
 FAL veke 15: Val av fokusperson til dialogisk prosess veke 15
16 20   14.15-14.45: Anne Elisabeth om Staveprøven til Lesesenteret>>
FAL veke 16-17: Gjennomføra dialogisk prosess veke 16-17
17 27   Ikkje obligatorisk fellesmøte, men:
Sjå filmen her>>

 

veke Mai    
18 4 Felles tysdagsmøte Tematysdag kl 14.15.15.45:
Neste skuleår....så langt

(Måndag 3.mai er innleveringsfris modul 4)
19 11 Felles tysdagsmøte Tematysdag:
Refleksjon om lekser>> (Fint om alle ser på lenka før møtet)
20 18 Felles tysdagsmøte Tematysdag:
Refleksjon om lekser>> Del 2
21 25 Felles tysdagsmøte Praktisk tysdag:
- Lesehefte
- "Grorommet"
- Sløydsalen
- Kopirommet?

 

veke Juni    
22 1 Felles tysdagsmøte Planleggingsettermiddag skuleåret 2021/22
23 8 Felles tysdagsmøte Tematysdag kl 14.15.15.45:
Om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis. Sjå filmen her>>
24 15 Felles tysdagsmøte "Me ryddar oss uta av skuleåret 2020/21"
25 22 Felles tysdagsmøte Siste skuledag med ein liten avsutning

Saker til hausten 2021:

Tysdagsmøte  2020 (Haust)

 

Aug Fellestid (13.45-14.15) Tematid: (14.15-15.15)
18 Teama disponerer tida (Egil og Lars i møte på rådhuset)
25 Fellesinfo Sjå presentasjonen i Office365.

 

Sept Fellestid
Tematid:
1 (v36)   Gyldendal webinar 1, og 2.klasse
8 (v37) Fellesinfo Arbeid med planleggingsverktyet til UDIR>>
15 (v38)   Kickstart FAL-prosjektet kl 14.00 til 18.00
22 (v39)   Oppstartmøte Teams kl 14.00-15.30
29 (v40) Fellesinfo Intern Kickstart FAL-prosjektet -> Modul 1 Førebu dialogprosess

 

Okt Fellestid
Tematid:
6 (v41)  Haustferie
13 (v 42) Fellesinfo Modul 1  Gjennomføring av dialogprosess

På denne sida vil du finne inspirasjon til FAL aktivitet

Opplegga frå Velkomstbrevet kan òg brukast til inspirasjon 

Velkomsbrev.pdf

20 (v43)   Modul 1: Innlevering Odyssé- etappe 1 (Modul 2 vert opna)
27 (v44)
Fellesinfo Modul 1: SEFAL inviterer til nettmøte i Canvas

 

Nov Fellestid Tematid:
3 (v45) Fellesinfo Modul 2: v44-46: Periode der ein planlegg og prøver ut FAL i eigen praksis
10 (v46) Fellesinfo Modul 2: Førebu dialogprosess
17 (v47) Fellesinfo Modul 2: Gjennomføra dialogprosess
24 (v48) Fellesinfo Modul 2: Innlevering Odyssé- etappe 2

 

Des Fellestid Tematid:
1 (v49) Fellesinfo  
8 (v50) Fellesinfo (Frist val vidare studie er 10.desember)
15 (v51) Fellesinfo  

 

Faste tema i løpet av året:
= på planen i tysdagstid dette året dette skuleåret


Samarbeid skule & SFO
Teiknspråktema
Mitt val
Elevfokus
Sjakk-kurs for lærarane
BTI
Lekser, lekseplan
Kurs Textpilot (Åshild, etter at ho har vore på kurs)
Kurs Skooler (Lærar frå NUS)
Digital skriving OneNote (Office365)
Førstehjelpskurs
Smartboardkurs /Notebook
NORM-prosjektet (Skrivehandlingar)
SOL (Systematisk observasjon av lesing)
Refleksjonsbaserte lærarmapper (RLM)
Innkjøp og fornying
System for aviksmelding
Fornying av kunnskapsløftet: Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
Vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
Pedagogisk kafé (Skuledagen  Engelskundervisning.....)

https://youtu.be/q7DbVjN-Qrw (32 min)

   

 

Arkiv:

Tysdagsmøte  2020 (Vår)  Revidert 060820
veke Jan Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
2 7 Fellesinfo Tema: Oppstart 2020
3 14 Fellesinfo Tema: MODUL 0 Fornying av kunnskapsløftet
 Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
4 21 Fellesinfo Tema: MODUL 1- Overordna del -verdiløftet i praksis
5 28 Fellesinfo Tema: MODUL 1 - Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.1.4 To sider ved verdiløftet i praksis

 

veke Feb Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
6 4 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.2.1 Hva er overordnet del? (video)
7 11 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.3.1 Elevstemmer
8 18 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.4.1 Eigenvurdering lærarar - Stord
9 25 Vinterferie

 

veke Mars Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
10 3 Fellesinfo MODUL 2 Læreplaner for fag
2.1.1 Ny læreplanstruktur (video)
2.1.2 Læreplanstruktur og overblikk (aktivitet)
11 10   MODUL 2 Læreplaner for fag

Førebuing: (60 min)
2.2.1 Fagets relevans og verdier (video)
2.2.2 Kjerneelementer (video)
2.2.3 Tverrfaglige tema (video)
2.2.4 Grunnleggende ferdigheter (video)

På skulen: 90 min
2.2.5 Faggruppemøte om "Om faget" (aktivitet)  90 min
12 17 Koronapause
13 24 Koronapause
14 31
Avlyst: Tema: TL-kurs for lærarane kl 13.30-15.00

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke April    
15 7 Påskeferie
       
16 14  MODUL 2 Læreplaner for fag (Periode 14.-21.april)

Førebuing: (60 min)
2.3.1 Hva er kompetanse i læreplanene? (video)
2.3.2 Kunnskaper og ferdigheter
2.3.4 Handlingsrom
2.3.5 Utvikle undervisningsopplegg

Teams: (90 min)
2.3.6 Faggruppemøte om kompetansemål og undervisningsopplegg
17 21 MODUL 2 Læreplaner for fag (Periode 21.-28.april)

Førebuing: (60 min)
2.4.1 Hva er underveisvurdering? (video)
2.4.2 Underveisvurdering
2.4.3 Underveisvurdering i opplegget (aktivitet)

Teams: (90 min)
2.4.4 Faggruppemøte om underveisvurdering - Stord
18 28 MODUL 3 Dybdelæring (Periode 28.april-5.mai)

3.1.1 Individuell forberedelsesoppgave: Begrepet dybdelæring (aktivitet)

3.1.2 Fellesmøte: Utvikle felles forståelse (aktivitet)

3.1.3 Utforsk praksis i fagseksjoner- dybdelæring i fag (aktivitet)

3.2.1 Å lære å lære (video)

3.2.2 Individuell refleksjon (aktivitet)

3.2.3 Fellesmøte: Dele på tvers (aktivitet)

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke Mai   Tematid: (14.20-15.15)
19 5

MODUL 3 Dybdelæring (Periode 5.-12.mai)

3.2.4 Bygge kapasitet for læring (video)

3.2.5 Progresjon og overføring (aktivitet)

3.2.6 Dialog om læring og utvikling (aktivitet)

3.2.7 Fellesmøte: Læringsprosesser og dybdelæring (aktivitet)

3.2.8 Dybdelæring progresjon og overføring : Utforsk praksis! (aktivitet)

20 12 MODUL 3 Dybdelæring (Periode 12.-19.mai)
3.3.1 Vurdering som støtter dybdelæring (video)

3.3.2 Læringsfremmende vurdering (aktivitet)

3.3.3 Vurdering for dybdelæring (video)

3.3.4 Utforsk praksis: Vurdering som fremmer dybdelæring - Stord

21 19

MODUL 3 Dybdelæring (Periode 19.-26.mai)

3.4 Modulavslutning dybdelæring (video)

3.4.1 Overordnet del og dybdelæring (aktivitet)
  Teiknspråk kom hit vår 2020

3.4.2 Modulavslutning dybdelæring (aktivitet)

22 26 Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode 26.mai-9.juni)

Om modul 4 (video)

4.1.1 Individuell forberedelse til fellesmøte

4.1.2 Fellesmøte - bakgrunnen for de tverrfaglige temaene (aktivitet)
Samfunnsfag kom hit vår 2020

 Kor langt kom norsk-gjengen våren 2020?

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke Juni   Tematid: (14.20-15.15)
23 2

Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode: 2. - 9.juni)

4.2.1 Fellesmøte - tverrfaglige tema i overordnet del (aktivitet)

4.2.2 Podcaster om tverrfaglige temaer (aktivitet)

4.3.1 Tverrfaglige tema i læreplanvisningen (video)

4.3.2 Fellesmøte - tverrfaglige tema i og på tvers av fag (aktivitet)

24 9
Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode 9-16.juni)

4.4.2 Modulavslutning for lærere

4.5.1 Tilleggsressurser tverrfaglige tema

4.5.2 Arbeid med tverrfaglige tema i praksis

25 16

Modul 5: Profesjonsfellesskap og veien videre (video) (Periode 16.-19.juni)

5.1.1 Profesjonsfellesskap og forståelser - i praksis (video)

5.1.2 Kapittel 3.5 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

5.1.3 Profesjonelle læringsfellesskap

5.1.4 Påstandsspill (aktivitet)

5.1.5 Bermudatriangelet (video)

5.1.6 Oppsummering - Hvor er vi? (aktivitet)

       
      Hausten 2020:
     

Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.2.1 Bærekraftig læreplankompetanse (video)

5.2.2 Kjennetegn på tilstander

5.2.3 Oppsummering - Hvor skal vi? (aktivitet)

      Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.3.1 Veien videre (video)

5.3.2 Hvor starter vi? (aktivitet)

      Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.3.3 Eksempler på oppgaver

5.3.4 Hvordan utvikle? (aktivitet)

5.3.5 Eksempler på metoder og strategier

5.4.1 Oppsummering og modulavslutning (video)

5.4.2 Evaluering av kompetansepakken - lærere