2013-14   2014/15   2015/16    2016/17  2017/18  2018/19  2019/20

Møtereferat i   Klikkbar FAL-plan haust 2020: vår 2021:

 

Tysdagsmøte  2021 (Vår)   
veke Jan Fellestid FAL
5 Oppstart Modul 3 opnar 4.januar
Planlegg undervisningsopplegg og gjennomfør sparring med to frå di Zoom
2 12 Nettmøte SEFAL Tysdag 12. kl 14.45-15.45 Sjå Canvas Zoom
3 19 Ikkje fellestid i dag:
Di innramming og gjennomføre sparring med kollega.
Gjennomføring opplegg med elevane dine veke 1-3
Periode med utprøving og refleksjon i eigen praksis veke 3-6
4 25 FAL: Felles team 1-7 kl 14.00-15.00 måndag 27/1
4 26 Arbeid med FAL på tysdagsmøtet (Modul 3)
4 29 Planleggingsdag,  kl 08:00-15:30 (1/2-fal-dag)

 

veke Feb   FAL
5 1   FAL: Felles team 1-7 kl 14.00-15.00 måndag 1/2
5 2   Arbeid med FAL på tysdagsmøtet (Modul 3)  
6 19   Val av fokusperson til dialogisk prosess veke 6
7 16   Gjennomføra dialogisk prosess veke 7-8
8 23    

 

veke Mars   FAL
9 2 Vinterferie
10 9   Måndag 8.mars innleveringsfrisk modul 3
Måndag 8.mars: Modul 4 opnar
11 16 Tysdagsmøtet 16/3 vert flytta til nettemøtet ondag! Nettmøte med SEFAL onsdag 17.mars kl 14.45-15.45 -jå  Canvas Zoom
12 23   Di innramming og gjennomføre sparring med kollega.
Periode med utprøving og refleksjon i eigen praksis veke 11-15
13 30 Påskeferie

 

veke April   FAL
14 6    
15 13   Val av fokusperson til dialogisk prosess veke 15
16 20   Gjennomføra dialogisk prosess veke 16-17
17 27    

 

veke Mai   FAL
18 4   Måndag 3.mai er innleveringsfris modul 4
19 11    
20 18    
21 25    

 

veke Juni   FAL
22 1    
23 8    
24 15    
25 22    

 

Tysdagsmøte  2020 (Haust)

 

Aug Fellestid (13.45-14.15) Tematid: (14.15-15.15)
18 Teama disponerer tida (Egil og Lars i møte på rådhuset)
25 Fellesinfo Sjå presentasjonen i Office365.

 

Sept Fellestid
Tematid:
1 (v36)   Gyldendal webinar 1, og 2.klasse
8 (v37) Fellesinfo Arbeid med planleggingsverktyet til UDIR>>
15 (v38)   Kickstart FAL-prosjektet kl 14.00 til 18.00
22 (v39)   Oppstartmøte Teams kl 14.00-15.30
29 (v40) Fellesinfo Intern Kickstart FAL-prosjektet -> Modul 1 Førebu dialogprosess

 

Okt Fellestid
Tematid:
6 (v41)  Haustferie
13 (v 42) Fellesinfo Modul 1  Gjennomføring av dialogprosess

På denne sida vil du finne inspirasjon til FAL aktivitet

Opplegga frå Velkomstbrevet kan òg brukast til inspirasjon 

Velkomsbrev.pdf

20 (v43)   Modul 1: Innlevering Odyssé- etappe 1 (Modul 2 vert opna)
27 (v44)
Fellesinfo Modul 1: SEFAL inviterer til nettmøte i Canvas

 

Nov Fellestid Tematid:
3 (v45) Fellesinfo Modul 2: v44-46: Periode der ein planlegg og prøver ut FAL i eigen praksis
10 (v46) Fellesinfo Modul 2: Førebu dialogprosess
17 (v47) Fellesinfo Modul 2: Gjennomføra dialogprosess
24 (v48) Fellesinfo Modul 2: Innlevering Odyssé- etappe 2

 

Des Fellestid Tematid:
1 (v49) Fellesinfo  
8 (v50) Fellesinfo (Frist val vidare studie er 10.desember)
15 (v51) Fellesinfo  

 

Faste tema i løpet av året:
= på planen i tysdagstid dette året dette skuleåret


Samarbeid skule & SFO
Teiknspråktema
Mitt val
Elevfokus
Sjakk-kurs for lærarane
BTI
Lekser, lekseplan
Kurs Textpilot (Åshild, etter at ho har vore på kurs)
Kurs Skooler (Lærar frå NUS)
Digital skriving OneNote (Office365)
Førstehjelpskurs
Smartboardkurs /Notebook
NORM-prosjektet (Skrivehandlingar)
SOL (Systematisk observasjon av lesing)
Refleksjonsbaserte lærarmapper (RLM)
Innkjøp og fornying
System for aviksmelding
Fornying av kunnskapsløftet: Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
Vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
Pedagogisk kafé (Skuledagen  Engelskundervisning.....)

https://youtu.be/q7DbVjN-Qrw (32 min)

   

 

Arkiv:

Tysdagsmøte  2020 (Vår)  Revidert 060820
veke Jan Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
2 7 Fellesinfo Tema: Oppstart 2020
3 14 Fellesinfo Tema: MODUL 0 Fornying av kunnskapsløftet
 Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
4 21 Fellesinfo Tema: MODUL 1- Overordna del -verdiløftet i praksis
5 28 Fellesinfo Tema: MODUL 1 - Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.1.4 To sider ved verdiløftet i praksis

 

veke Feb Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
6 4 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.2.1 Hva er overordnet del? (video)
7 11 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.3.1 Elevstemmer
8 18 Fellesinfo Tema: MODUL 1 Overordna del -verdiløftet i praksis
- 1.4.1 Eigenvurdering lærarar - Stord
9 25 Vinterferie

 

veke Mars Fellestid (14.00-14.20) Tematid: (14.20-15.15)
10 3 Fellesinfo MODUL 2 Læreplaner for fag
2.1.1 Ny læreplanstruktur (video)
2.1.2 Læreplanstruktur og overblikk (aktivitet)
11 10   MODUL 2 Læreplaner for fag

Førebuing: (60 min)
2.2.1 Fagets relevans og verdier (video)
2.2.2 Kjerneelementer (video)
2.2.3 Tverrfaglige tema (video)
2.2.4 Grunnleggende ferdigheter (video)

På skulen: 90 min
2.2.5 Faggruppemøte om "Om faget" (aktivitet)  90 min
12 17 Koronapause
13 24 Koronapause
14 31
Avlyst: Tema: TL-kurs for lærarane kl 13.30-15.00

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke April    
15 7 Påskeferie
       
16 14  MODUL 2 Læreplaner for fag (Periode 14.-21.april)

Førebuing: (60 min)
2.3.1 Hva er kompetanse i læreplanene? (video)
2.3.2 Kunnskaper og ferdigheter
2.3.4 Handlingsrom
2.3.5 Utvikle undervisningsopplegg

Teams: (90 min)
2.3.6 Faggruppemøte om kompetansemål og undervisningsopplegg
17 21 MODUL 2 Læreplaner for fag (Periode 21.-28.april)

Førebuing: (60 min)
2.4.1 Hva er underveisvurdering? (video)
2.4.2 Underveisvurdering
2.4.3 Underveisvurdering i opplegget (aktivitet)

Teams: (90 min)
2.4.4 Faggruppemøte om underveisvurdering - Stord
18 28 MODUL 3 Dybdelæring (Periode 28.april-5.mai)

3.1.1 Individuell forberedelsesoppgave: Begrepet dybdelæring (aktivitet)

3.1.2 Fellesmøte: Utvikle felles forståelse (aktivitet)

3.1.3 Utforsk praksis i fagseksjoner- dybdelæring i fag (aktivitet)

3.2.1 Å lære å lære (video)

3.2.2 Individuell refleksjon (aktivitet)

3.2.3 Fellesmøte: Dele på tvers (aktivitet)

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke Mai   Tematid: (14.20-15.15)
19 5

MODUL 3 Dybdelæring (Periode 5.-12.mai)

3.2.4 Bygge kapasitet for læring (video)

3.2.5 Progresjon og overføring (aktivitet)

3.2.6 Dialog om læring og utvikling (aktivitet)

3.2.7 Fellesmøte: Læringsprosesser og dybdelæring (aktivitet)

3.2.8 Dybdelæring progresjon og overføring : Utforsk praksis! (aktivitet)

20 12 MODUL 3 Dybdelæring (Periode 12.-19.mai)
3.3.1 Vurdering som støtter dybdelæring (video)

3.3.2 Læringsfremmende vurdering (aktivitet)

3.3.3 Vurdering for dybdelæring (video)

3.3.4 Utforsk praksis: Vurdering som fremmer dybdelæring - Stord

21 19

MODUL 3 Dybdelæring (Periode 19.-26.mai)

3.4 Modulavslutning dybdelæring (video)

3.4.1 Overordnet del og dybdelæring (aktivitet)
  Teiknspråk kom hit vår 2020

3.4.2 Modulavslutning dybdelæring (aktivitet)

22 26 Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode 26.mai-9.juni)

Om modul 4 (video)

4.1.1 Individuell forberedelse til fellesmøte

4.1.2 Fellesmøte - bakgrunnen for de tverrfaglige temaene (aktivitet)
Samfunnsfag kom hit vår 2020

 Kor langt kom norsk-gjengen våren 2020?

Logg inn her først, då fungerer lenkjene på denne sida:

veke Juni   Tematid: (14.20-15.15)
23 2

Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode: 2. - 9.juni)

4.2.1 Fellesmøte - tverrfaglige tema i overordnet del (aktivitet)

4.2.2 Podcaster om tverrfaglige temaer (aktivitet)

4.3.1 Tverrfaglige tema i læreplanvisningen (video)

4.3.2 Fellesmøte - tverrfaglige tema i og på tvers av fag (aktivitet)

24 9
Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del (Periode 9-16.juni)

4.4.2 Modulavslutning for lærere

4.5.1 Tilleggsressurser tverrfaglige tema

4.5.2 Arbeid med tverrfaglige tema i praksis

25 16

Modul 5: Profesjonsfellesskap og veien videre (video) (Periode 16.-19.juni)

5.1.1 Profesjonsfellesskap og forståelser - i praksis (video)

5.1.2 Kapittel 3.5 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

5.1.3 Profesjonelle læringsfellesskap

5.1.4 Påstandsspill (aktivitet)

5.1.5 Bermudatriangelet (video)

5.1.6 Oppsummering - Hvor er vi? (aktivitet)

       
      Hausten 2020:
     

Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.2.1 Bærekraftig læreplankompetanse (video)

5.2.2 Kjennetegn på tilstander

5.2.3 Oppsummering - Hvor skal vi? (aktivitet)

      Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.3.1 Veien videre (video)

5.3.2 Hvor starter vi? (aktivitet)

      Modul 5: Profesjonsfellesskap og vegen vidare

5.3.3 Eksempler på oppgaver

5.3.4 Hvordan utvikle? (aktivitet)

5.3.5 Eksempler på metoder og strategier

5.4.1 Oppsummering og modulavslutning (video)

5.4.2 Evaluering av kompetansepakken - lærere