Planar
Skulebruksplan Stord kommune 2012-2020

Trivsel og tryggleik
- Plan for arbeidet med trivselen til elevane med trivselsreglar
(m.a.
KRISEPLAN>> ordensreglar>> og plan mot mobbing>>)

Handlingsplan
- Handlingsplanen gjeld for eitt år om gongen. Han føl kalenderåret

Tilpassa opplæring
- Plan for tilpassa opplæring ved Sagvåg skule

Kompetanseplan
- Plan for kompetanseutviling for dei tilsette ved skulen

Symjeopplæring
- Plan for symjeopplæring ved Sagvåg skule

Oversikt over prosjekt ved Sagvåg skule>>

 

Planar som er under revisjon (Planar som er avslutta)

Strategisk plan
- Dette er ein tre-årig plan for satsingane til skulen. Det vert ikkje laga Strategisk plan for den enkelte skulen lenger.

Vurdering
- Planen består av to deler: 1. Skulevurdering   2. Elevvurdering

Kvalitetsutvikling
- Plan med fokus på kvalitetsutvikling av arbeidet.

Natur og miljø
- Natur og miljøplan for Sagvåg skule. (Bygger på den kommunale planen "Piggsvinet")

Terpsikore
- Plan for musikk, dans og drama ved Sagvåg skule (Er ikkje revidert etter til K-06

IKT
- Plan for IKT i undervisninga ved Sagvåg skule. Bygger på kommunal plan.

Skulebiblioteket
- Plan for skulebiblioteket som læremiddel ved Sagvåg skule