Oppdatert: 22.10.20


Nyaste
elevrådsmøte
Læreplan for elevrådsarbeid >> | Tilbakeblikk på elevrådet>>
 
Læreplan for elevrådsarbeid >> | Tilbakeblikk på elevrådet>>

Elevrådsmøte Tysdag 20.oktober kl. 0830-0930

Desse møtte:

Marius (1.kl.) – Linnea (2.kl) – Mathias (Vara-3.kl) – Lisa (4.kl) – Jonathan (5.kl) – Maia (6.kl) – Benjamin F (Vara-7.kl)

Saker frå klassane:

1.klasse:

 

Kan me setja opp sperreband på uteområdet der det er litt farleg? Td. på høge kantar oppe i skogen

Kanskje det kunne vore sett opp sperreband nokre plasser, men det er og viktig at elevane sjølv passar på og er forsiktige

 

 

Og sperreband slik at me kan sjå kor det er lov å vera og ikkje (td. oppe ved myra)?

Kanskje me heller kan få gode kart, og at alle klassane går ein runde og ser på kor det er lov, saman md læraren eller rektor.

 

2.klasse

Kan me få vennebenken på plass?

  JA

Malinga løsnar i dumpa vår, og det er laus tapet på veggen.

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Eg trudde at veggen var ordna, skal sjå på det. Dumpa kan me mala igjen.

Me  ynskjer oss eit termometer, slik at me kan måla temperatur ute og inne, + eit leikekjøken.

Elevrådet har ikkje pengar til leikekjøken, og termometer må de spør rektor om.

Termometer kan de få av meg.

 

3.klasse

Me i 3.klasse ynskjer oss headset på grunn av at øyreproppane er store og vonde.

Nokon tenkjer at proppane funkar, men dei i småskulen synest dei er litt vonde.

Egil har bestilt gode headset til heile skulen.

Kan me få fleire korte hoppetau?

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Rektor seier:

Det er noko som er øydelagt/knekt på klatrestativet oppe i skogen.

Det går an å starta på håndtak nr. 2, men det kjekkaste er jo om ting er heilt i orden.

Eg skal finna ut om me kan skaffa nye handtak

Er det mogeleg å få ein lavvo i skogen?

Det hadde vore kjekt med eit tak å gå under når det regnar, spesiale oppe i skogen.

Ja, me har ein gamal lavvo. De kan få ha den i skogen. Kanskje nokon i storskulen kan vera med på å setja han opp og passa på han.
Me har også planar om å kjøpa ein ny som skal ha på skulen.

Det er ein laus planke i ballbingen.

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Det har eg meldt frå om til Bygg & Eigedom. Dei tek det nok når dei får tid.

 

4.klasse

Kan 4.klasse få leksefri?

Dersom 4. klasse får leksefri, vil nok 3. og ha, og så vidare. Men dei fleste av oss synest det er litt slitsomt med lekse etter ein heil skuledag. Dei store som har leksefri, synest det fungerer fint, men trur dei små treng litt lekser, for å læra mest mulig i begynnelsen.

Kan me slå på ringeklokka igjen?

Det er i alle fall viktig at dei vaksne er der, og gir tydelig beskjed, helst med fløyta, slik at alle får det med seg!!

Det ser ut for meg som at dei fleste klarar å komma inn etter friminutte. Eg håper at me slepp den ringinga....

Kan me få vennebenken på plass?

JA

Trøbilane treng reparasjon.

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Kjem klatreveggen tilbake?

Det er ikkje veldig viktig for akkurat oss som er her, men kanskje me kan sjekka i klassane kor mange som ville brukt den?

Kor ville de hatt klatrevegg?

 

 

5.klasse

Grusen ned mot kinareila er for glatt.

Det skulle blitt kunstdekke det, eg skal sjekka om det vert gjort snart.

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Er det lov med rullesko på skulen? (lause som kan festast på sko)

Me synest desse bør vera lov, utan hjelm. Me vil likevel anbefala hjelm. To representantar meiner ein ikkje bør ha lov utan hjelm.

Kan nokon komme på kontoret og visa meg korleis desse rulleskoa ser ut.

Kan me få lov å sykla og bruke sparkesyklar når me har område A?

Me synest at de ifrå 4.klasse og opp bør få lov, men berre om dei brukar hjelm. Men dette må dei vaksne bestemma.

Det må dei vaksne som er ute bestemma. Kanskje Liljan, Kari og Kjell kan snakka om det. Dei er leiarar i SFO. småskule og storskule.

Kan me få karusell på uteområdet vårt?

Me trur ikkje det er lurt. Det er dyrt, og folk blir svimle og kvalme.

Eg trur ikkje at det er nokon skular som har karusell. Skummelt når det vert stor fart.

Me treng reglar for korleis me leikar i sklia. Det har vore farlege situasjonar i friminutta

Det bør dei vaksne som er ute fylgja med på. Det skal vera trygt i sklia.

Går det an at me får oss reiler på skulen. Eventuelt at me lagar oss nokre?

Elevrådet seier: Det er viktig at folk ikkje dyttar kvarandre, sklir mange i lag, eller står nede i opningen når folk sklir.

Nei, me må halde det me har vedlike.

Taua er lause i pyramiden

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd.

Ja, me bør stramma opp heile pyramiden... eg har ein plan

Det er hol i nettet på fotballbanen så ballen fer ut for oss

Slike saker kan de gå rett til Lars og Egil med, så slepp de venta på neste elevråd. Men ein treng heller ikkje skyta unødvendig hardt.

Eg trura at Egil allereie har fiksa litt :-)

 

6.klasse

Ingen saker

7.klasse

Kan  me få ein ny fotball?

Spør Egil. Dette treng de ikkje venta til elevråd med.

Egil seier: kom med den gamle øydelagde, så får de ny.

Kan me få lov til å ha med Pokémonkort på skulen?

Det har vore mykje uenighet og styr med Pokémonkort. Det vert og søppel av det på skuleplassen. Nokon i elevrådet meiner det bør gå an å ha dei dersom det ikkje vert «store battlar». Kanskje viss me lagar mange reglar. 3.klasse sin representant vert utfordra til å foreslå reglar som kan fungera, så snakke me om det igjen på neste møte.

Konklusjonen vert at det ikkje bør vera lov, mot to stemmer.

Kan me unngå å gå tur på dei verste regndagane?

Det er ekkelt å vera våt resten av dagen, så me meiner me bør vera inne dei verste regndagane.

Då må lærarane og assistentane vera inne, og då kan ingen vera ute. Er det greitt?

 

Elevrådet 2020-2021. Me satsar på eit elevråd som ikkje skal sitja med hendene i fanget så lenge, men bli eit aktivt elevråd. I lekse til neste gang har dei fått å ta med minst ei sak som startar med: «Hadde det ikkje vore kjekt om….»

Elevrådet seier ja.


 
 
Skrivar:
Egil Petterteig
-elevrådskontakt.-