Oppdatert: 21.01.20


Nyaste
elevrådsmøte
Læreplan for elevrådsarbeid >> | Tilbakeblikk på elevrådet>>
 

Elevrådsmøte Fredag 17.januar kl. 09.00-10.00

Desse møtte:

Mats (1.kl.) – Leah (2.kl) – Isak (3.kl) – Beate (4.kl) – Kristian (5.kl) – Gina Camilla (6.kl) – Emil (7.kl)

Saker frå klassane:

1.klasse

  Det hadde vore kjekt om 3. og 4. klassingane kunne læra oss litt om sjakk, og kanskje fadrane og kan læra oss litt?

Det var lurt!

o   Teamleiar småskulen seier: Det har me ein plan om.

 

2.klasse

Me har lyst å spele fotball oftare enn berre fredag

5.-7.klasse har allereie blitt enige om å ha det i lag måndag, tysdag  og onsdag. Det blir ikkje krangling av det. Kanskje 1.-4. og kan ha i lag, torsdag og fredag?

  • Innspel: Det er litt stor forskjell på kor hardt ein 1. og ein 4.klassing sparkar

  • Innspel: Det er mange som vil spela.

foreslår at det  vera ei prøveveke komande veke, veke 4

 

3.klasse:

Me ynskjer ringeklokka tilbake. Me vil at det skal ringa inn om morgonen og etter friminutta.

2, 3, 4, 5 og 7.klasserepresentantane er enige med dette og vil ha ringeklokka tilbake. 6.klasse sin representant vil ha det slik det er, men at den kanskje ringer berre kl. 08.30. Førsteklasse sin representant har aldri opplevd ringeklokka, så han er usikker.

Me kan jo kanskje ha ein prøveperiode med ringing til skulestart og etter matfriminuttet? Eg skal snakka med lærarane og assistentane og høyra kva dei neiner om dette.

 

Me har lyst til å ha sjakk-turnering med 4.klasse.

o   Teamleiar småskulen seier: Det har me ein plan om.

Me har lyst å lesa for 1.klassingane.

Det synest me de må snakka med Gro om, så får de heilt sikkert lov.

4.klasse

Skruane i pyramiden ar lause.

Det er mange lause, og nokre som er heilt vekke.

Det skal me ordna. Minn meg på det dersom det ikkje er gjort i løpet av tysdag 21.januar

5.klasse:

Det er eit problem at folk leikar tikken inne i gangar og garderobar.

Det må alle slutta med. Me kan springa og leika ute, så går me inne.

Blir det sjakkturnering for mellomsteget?

Ja.

 

6.klasse:

Ingen saker.

 

7.klasse:

Kan det vere lov å sparkesykle utan hjelm i friminutta?

Nei. Det kan vera farlig.

Kan me få lov til å gå med lue inne?

Me skjønar ikkje kva som er problemet med å gå med lue eller hette inne. Det hadde vore fint med ei forklaring på kvifor me ikkje kan dette. Kan dei vaksne gi oss det? Det er og ulikt i dei forskjellige klassane.

For meg er det eigentleg ikkje noko problem, men om nokon sit så langt inni hetta at heile eleven forsvinn så der vel det ikkje greitt..... Fint om de snakkar om det i klassane. Kanskje bør lærarane bli felles reglar på skulen?

Me ynskjer å male ei stripe som deler vegen (den bratte stubben ned mot undergangen) i sykkel- og gåsti

Kanskje veien er litt smal til å dela? Nokon vil uansett ikkje fylgja strekane. Kanskje det ikkje skadar å prøva, om ikkje malinga er så veldig dyr.

Kan me få klatreveggen tilbake?

Det var ikkje så mange som klatra der, og litt utrygt. Då måtte han kome ein annan plass.

 

Kan me få hjelmar til utlån på skulen?

Det er ulike størrelsar. Ein kan få lus. Dei som skal sparkesykla må jo uansett ha hjelm på veg til skulen.

Eg er enig med alt de seier, så me kjem nok ikkje til å ha hjelmar på skulen.

Kan me få ein fritime 2 gongar i veka, der me kan gjera det me vil?

  I friminutta kan me jo gjera det me vil.

 
Skrivar:
Egil Petterteig
-elevrådskontakt.-