.
klasse (sag16) 


SFO  |   1.klasse(sag21)  |     2.klasse(sag20)   |     3.klasse (sag19)  |     4.klasse(sag18)     |     5.klasse(sag17)     |     6.klasse(sag16)    |   7.klasse(sag15) Tilbakeblikk 


 
         

 
              

Logg på
Elev- og foreldre undersøkinga

Kartleggaren med Feidepålogging


      
 
               Verb   Dobbel konsonant