.
klasse (sag20) 
 

 

SFO  |   1.klasse(sag20)  |     2.klasse(sag19)   |     3.klasse (sag18)    |     4.klasse(sag17)     |     5.klasse(sag16)     |     6.klasse(sag15)    |   7.klasse(sag14) Tilbakeblikk 

 
Gyldendal for 1.klasse
                
 
 Andre digitale læremiddel:

 
      

 
                       
 

Stasjonar i 1.klasse
Fredag 28.august 2020


Me har starta med stasjonsundervisning i 1.klasse.
Me tel, forskar med klossar, løyser oppgåver på data og øver på bokstavar. Veldig kjekt og kjempemotiverte og blide elevar


Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas


Stor aktivitet i gymmen
Måndag 24.august 2020

Det var stor aktivitet i gymmen i dag med Aball-aktivitetar. Dette året vert det mer kroppsøving  då me ikkje skal ha symjing medan Nysæterbassenget vert rive og nytt basseng kjem om to år.
Her kan du lesa meir om kva dei reviderte læreplanen skriv om kroppsøvingsfaget på dei ulike årsstega>>Tekst & foto: Lars Bakka

Ut på tur med 1.klasse
Tysdag 18.august 2020
I dag har første klasse vore på sin aller første tur. Me åt maten vår ute, leika i skogen, leste litt og teikna og skreiv bokstavar på asfalten. Det var heilt stille og litt fuktig i lufta og myggen likte seg litt for godt rundt oss. Turen vart difor litt kortare enn me hadde tenkt.


Tekst & foto: Anne Sissel Mugaas


Nye pc-ar til alle i 1. til 4.klasse
Måndag 17.august 2020

Det vert delt ut heilt nye pc-ar til alle elevane i småskulen desse første dagane i det nye skuleåret. Satsinga på digitale læremiddel held fram i den reviderte læreplanen for skulane i Noreg.

Tekst & foto: Lars Bakka


Første skuledag 2020/21
Måndag 17.august 2020
Det alltid kjekt å ynskja elevane velkomne til nytt skuleår. Spente 1.klassingar vart tekne imot i amfiet. På grunn av koronasituasjonen vart det ikkje storsamling for alle elevane i år.

Tekst & foto: Lars Bakka