Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Skuledagen  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS!
     
    
 


Tusen takk for samarbeidet til alle elevar, foreldre og tilsette ved Sagvåg skule skuleåret 2019/20.
Det vart ein spesiell vår med Koronatid og skulestenging, men med godt samarbeid med heimen har elevane fått eit undervisningstilbod gjennom heile våren heime og på skulen. Til hausten tek me til slik me avslutta denne våren, med god hygiene og Koronatiltak på "gult" nivå.
Første skuledag for elevane er måndag 17.august.

Lars Bakka, rektor

Vår visjon: Kva skjer på
Sagvåg skule?

 

Me er trygge,  me trivest,   me lærer.


Søk i skulebibloteket vårt:


 Fagplanane>>

Logge deg inn i planleggingsverktøyet her>> 

Vår plan for arbeidet>>